19-09-2016

Lee Timmermans wordt gemeenteraadslid

Het bestuur van de VVD Nederweert is verheugd dat Lee Timmermans het voornemen heeft om namens de VVD gemeenteraadslid te worden. Hij vervangt daarmee Martin Stroomer, die op 28 juni stopte als raadslid. Met Lee Timmermans wordt de VVD...[meer...]

27-07-2016

Zorgvuldige afweging nodig bij randweg

Bij de raadsvergadering van 12 juli werd onder grote publieke belangstelling de Structuurvisie N266 Nederweert besproken. Deze structuurvisie voorziet in het aanleggen van een randweg ten noordwesten van Nederweert, ter vervanging van de...[meer...]

14-07-2016

VVD wil aan de slag met detailhandelsvisie

Afgelopen raadsvergadering is de detailhandelsvisie behandeld. Een ingewikkeld dossier met meerdere invalshoeken en verschillende belangengroepen. Voor ons is het belangrijkste uitgangspunt dat het centrum van Nederweert levensvatbaar moet...[meer...]

01-07-2016

Theo Coumans beoogd wethouder voor de VVD

Als VVD afdeling Nederweert hebben wij het genoegen U mede te delen dat wij een opvolger voor de heer Hans Houtman hebben gevonden in de persoon van de heer Theo Coumans. Theo is 48 jaar oud, woonachtig in Ospel, getrouwd met Annemiek en...[meer...]


  [nieuwsarchief...]